Hyresgäster

I vissa av våra fastigheter finns fullständig källsortering. Ni som flyttar till ett sådant område får särskild information om hur sorteringen fungerar. Finns inte möjlighet att källsortera i huset, utnyttja gärna de allmänna miljöstationerna på er ort, där man kan lämna förpackningar, glas, plast, metall, papper och kartong. Grovsopor lämnas i de flesta fall på kommunens sopstationer. Sopor som slängs utanför hänvisad sopstation räknas som nedskräpning vilket är ett brott enligt lag.