Hyresgäster

Att drabbas av skadedjur i lägenheten är ovanligt men förekommer i sällsynta fall. Var extra uppmärksam vid hemkomst efter en utomlandsresa. Vägglusen följer gärna med hem i resväskan. Se även över matförpackningar i kök som alltid bör hållas väl förslutna. För allmän information om skadedjur kan Ni besöka www.anticimex.se eller www.nomor.se

Ersättning för skador på möbler och textilier ligger utanför Newsec ansvar och ni ställer eventuella skadeanspråk till ert försäkringsbolag.