Hyresgäster

Primo januar 2022 overgår Savannehuset til digital fejl- og mangelsafhjælpning.

Dette betyder at du, som lejer, start januar 2022 vil få omdelt en velkomstflyer fra Newsec Service, hvori der står hvordan du fremtidigt skal rekvirere afhjælpning af fejl og mangler i din lejlighed.

Den nye løsning betyder, at du som lejer, 24/7 kan tilgå bestillingsplatformen, og afgive din bestilling på service.newsec.dk eller ved at scanne en af de opsatte QR-koder.

Husk ved akutte og uopsættelige situationer, såsom manglende el, vand og varme kan I kontakte Newsec Service AKUT telefon på tlf. 45 26 01 02