Hyresgäster

Hvor ofte reguleres huslejen?

Lejen reguleres typisk to gange om året. Reguleringen sker ofte på baggrund af skatter og afgifter, pristalsregulering eller omkostningsbestemt husleje. Det står i din lejekontrakts § 11, hvad din husleje reguleres efter.

Reguleres der efter skatter og afgifter, afhænger det af enten en stigning eller et fald i ejendommens skatter og afgifter.

Hvor meget reguleres huslejen med?

Det kan vi desværre aldrig oplyse, men reguleres din husleje efter pristal, så beregnes dette ud fra nettoprisindekset. Du kan finde nettoprisindekset via Danmark Statistik. Se om dit lejemål pristalsreguleres i lejekontraktens §11.

Hvor ofte reguleres huslejen?

Lejen reguleres typisk to gange om året. Det er ofte en regulering, der sker på baggrund af skatter og afgifter, pristalsregulering eller omkostningsbestemt husleje. Det står i lejekontraktens §11, hvad din husleje reguleres efter.

’Skatter og afgift’-regulering kan ske på baggrund af stigning eller fald i ejendommens skatter og afgifter.

Hvordan bliver jeg varslet i forbindelse med en huslejeregulering?

Lejerne får tilsendt en varslingsskrivelse senest 3 måneder før ikrafttræden, dog sendes pristalsreguleringen ca. 1-1,5 måned før.

Regulering af depositum og forudbetalt leje

Når din årlige husleje bliver reguleret, vil dit depositum og din forudbetalte leje også blive reguleret, hvis det er aftalt i din lejekontrakt, at dit depositum skal være svarende til 6 måneder.

Regulering af depositum og forudbetalt leje

Når din årlige husleje bliver reguleret, vil dit depositum og din forudbetalte leje også blive reguleret, hvis det er aftalt i din lejekontrakt, at dit depositum skal være svarende til 6 måneder.

Det betyder, at hvis du ved indflytning har indbetalt for eksempel, hvad der svarer til 3 måneders leje i depositum, så vil du blive opkrævet regulering af depositum med det samme beløb, som din leje er steget pr. måned gange 3 måneder, således at dit depositum efter reguleringen stadig svarer til 3 måneders leje.

Reguleringen af depositummet vil fremgå på din opkrævning som ”Reg. depositum”.

Ovenstående er også gældende, hvis du ved indflytning f.eks. har indbetalt, hvad der svarer til 1 måneds leje i forudbetalt leje – så vil du blive opkrævet regulering af forudbetalt leje med det samme beløb som din leje er steget pr. måned. Således vil din forudbetalte leje efter reguleringen stadig svare til 1 måneds leje.

Reguleringen af den forudbetalte leje vil fremgå på din opkrævning som ”Reg. forudbetalt leje”.

Del artikel