Hyresgäster

Rakennettu ympäristö tuottaa lähes 40 % maailman hiilidioksidipäästöistä, mikä tekee kiinteistöalasta merkittävän negatiivisen ympäristövaikutuksen aiheuttajan.

Ainutlaatuisen ja vaikuttavan asemamme ansiosta tunnistamme, että meillä on merkittävä vastuu ottaa johtava rooli ja edistää positiivista muutosta osoittamalla ajatusjohtajuutta kestävän kehityksen ja innovaatioiden alalla.

Tuemme asiakkaitamme mm. antamalla neuvoja parhaista ja kestävimmistä käytännöistä, jotka perustuvat vankkoihin ESG-näkemyksiin ja -analyyseihin, toteuttamalla energian optimointiohjelmia sekä neuvomalla uusiutuvaan energiaan ja sähköistämiseen tehtävissä investoinneissa.

Uskomme, että voimme nopeuttaa muutosta tarjoamalla asiakkaillemme enemmän tietoa, jonka avulla he voivat tehdä tietoisempia päätöksiä ja tukea heitä täysin siirtymisessä kohti hiilineutraaleja kiinteistöjä ja kestävää rakennettua ympäristöä.