Hyresgäster

Våra projektledningsteam ger råd till våra kunder i fastighetsutvecklingsprojekt och har ett kommersiellt och hållbarhetsmässigt fokus på utveckling och optimering av våra kunders fastigheter. Till att börja med ger vi råd om befintliga och nya byggnader och förser kunden med kvalificerade beslutsunderlag. Vi analyserar, planerar och driver processer för utveckling, konvertering och renovering av fastigheterna inom teknisk och ekonomisk tidsram. Vårt team består av högt kvalificerade medarbetare inom projektplanering, projektledning, teknisk kunskap och lösningar. Vi strävar alltid efter att utveckla våra kunders tillgångar på ett hållbart sätt, som uppfyller höga standarder och krav på morgondagens byggda miljö och fastigheter.