Hyresgäster

Mange lejere vil gerne have mulighed for at parkere tæt på deres lejemål, men muligheden for parkering og tilkøb af parkeringsplads varierer fra ejendom til ejendom.

Hvis du er kommende lejer og interesseret i et specifikt lejemål, bør parkeringsmulighederne fremgå af informationen på lejemålet inde på hjemmesiden portal.newsec.dk, men du er også velkommen til at kontakte vores boligudlejningsteam på boligudlejning@newsec.dk.

Hvis du er nuværende lejer, anbefaler vi derfor, at du kontakter din ejendomsadministrator for mere information. Hvis du er i tvivl om, hvem der er driftsleder på ejendommen, kan du se det i dit velkomstbrev og ellers er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 4526 0102 eller skrive til kontakt@newsec.dk.

Del artikel