Hyresgäster

Olemme vaikuttaneet uuden uusiutuvan energian rakentamiseen Pohjoismaissa kanavoimalla tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden rakentamiseen pääomaa kaikkialta maailmasta jo 15 vuoden ajan.

Olemme vahvasti mukana kehittämässä liiketoimintamalleja ja järjestelyjä, joita tekevät paikalliset ja kansainväliset kehittäjät, suuret energiayhtiöt, sähköntuottajat, infrastruktuuri- ja uusiutuvan energian rahastot, suorat institutionaaliset sijoittajat ja suuret sähkönkuluttajat.

Energiamurros on osa teollista vallankumousta, jossa Pohjoismaat näyttävät suuntaa. Kehitymme markkinoiden mukana ja haastamme jatkuvasti itsemme tarjoamaan innovatiivista korkealaatuista taloudellista ja strategista neuvontaa.