Hyresgäster

Innen økonomisk forvaltning jobber økonomer med å sikre at våre kunders eiendomsporteføljer forvaltes effektivt og riktig.

Innen økonomisk forvaltning jobber økonomer med å sikre at våre kunders eiendomsporteføljer forvaltes effektivt og riktig. Vi er spesialister med lang erfaring innen regnskap, økonomi, rapportering og analyse, og jobber både selvstendig og i team for å hele tiden videreutvikle våre arbeidsmetoder og tjenester. Newsec håndterer regnskap, leietakerforvaltning, fakturering og innkreving av leie. Våre økonomer produserer også måneds- og kvartalsrapporter, budsjetter og analyser, samt konsernregnskap og lovpålagte regnskapsdokumentasjon. Vårt mål er å gjøre våre kunder i stand til å ta riktige og veloverveide beslutninger. Teamene jobber tett med oppdragsgiver og er vant til å håndtere mange og komplekse interessenter, inkludert rådgivere, revisorer og kanskje den viktigste av dem alle – leietakerne.

Møt noen av våre medarbeidere:

Vibeche, Department Leader Financial Management

Pekka, Senior Financial Specialist