Hyresgäster

Som hyresgäst ombesörjer och bekostar ni själva låsanordningar till lokalen. Newsec har inte nycklar eller passerkort till er lokal. Vid eventuella problem kontaktas lokal entreprenör. Det är viktigt att ni som hyresgäst förser oss med uppdaterad information om kontaktuppgifter för den som är er kontaktperson i ärenden gällande lokalen.