Hyresgäster

Kaikilla markkinoillamme ja liiketoiminta-alueillamme työskentelee kollegoita, joilla on syvällistä erityisosaamista, joka tukee ja mahdollistaa muun liiketoimintamme päivittäin. Nämä tukitoiminnot kehittävät asiakasratkaisuja, varmistavat oikea-aikaisen raportoinnin, löytävät mahdollisuuksia parantaa ja edistää kasvua, antavat ammattimaista neuvontaa, varmistavat, että noudatamme määräyksiä, tekevät yhteistyötä johtajien ja kollegoiden kanssa kulttuurimme ja organisaatiomme vaalimiseksi ja kehittämiseksi, viestivät ja tavoittavat asiakkaamme ja paljon muuta.

Esimerkkejä toiminnoista ovat liiketoiminnan valvonta, kirjanpito, lakiasiat, vastuullisuus, henkilöstöhallinto, markkinointi ja viestintä.

Tutustu meihin:

Ann, Controller

Daniela, Group Sustainability Director