Hyresgäster

Kun liiketoiminta-alueiden ja markkinoiden määrä kasvaa, liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiot ovat avainasemassa sen varmistamisessa, että kasvamme oikealla tavalla.

Haluamme olla osa tulevaisuutta ja luoda uusia ratkaisuja, jotka auttavat meitä toimimaan älykkäämmin ja antavat asiakkaillemme pääsyn parempiin alustoihin ja järjestelmiin.

Työskentelemme markkinatutkimusten, liiketoiminnan, fuusioiden ja yritysostojen sekä muutosjohtamisen parissa joko konsernitasolla, paikallisilla markkinoilla tai tietyllä liiketoiminta-alueella. Työskentelemme myös digitaalisten alustojen, liiketoimintaratkaisujen, automaation, tekoälyn ja koneoppimisen parissa.