Hyresgäster

Innen kommersiell forvaltning og utleie i Newsec tar vi ansvar for våre kunders eiendomsporteføljer, og dermed har vi store muligheter til å styre våre daglige oppgaver. Vi håndterer alle spørsmål som oppstår i forbindelse med leieavtaler. Derfor er tett samarbeid samt gode relasjoner med leietakere og kunder nøkkelen til suksess.

Vi sørger for å utarbeide og gjennomføre eiendommens forretningsplan. Dette innebærer arbeid med utviklingspotensial, leieinntekter, driftsoptimalisering, energitiltak og renoveringer, med fokus på kunde- og leietakertilfredshet. Teamet innen kommersiell forvaltning og utleie jobber også tett med andre interne team i Newsec, som ESG, Teknisk Forvaltning og Prosjekt. Vårt langsiktige mål er å tilføre største mulige verdi til kundenes investeringer.