Hyresgäster

Inom Kommersiell förvaltning & uthyrning på Newsec ansvarar vi för våra kunders fastighetsportföljer och har stor möjlighet att styra våra dagliga arbetsuppgifter. Vi hanterar alla frågor som uppstår i samband med leasingavtal. Därför är ett nära samarbete och goda relationer med hyresgäster och kunder nyckeln till framgång.

Vi ansvarar för att förbereda och genomföra fastighetens affärsplan, inklusive arbete med utvecklingspotential, intäktsflöde, driftoptimering, energiinitiativ och renoveringar, med fokus på kund- och hyresgästnöjdhet. Teamet från Kommersiell förvaltning & uthyrning har också ett nära samarbete med andra interna team på Newsec, till exempel från Hållbarhet & teknisk förvaltning och Projektledning. Genom vårt arbete levererar vi det största värdet för våra kunders investeringar.