Hyresgäster

I vår strävan om en hållbar fakturahantering har vi beslutat att enbart ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt. Vi ber därför att alla fakturor skickas som e-fakturor (PDF-faktura via e-post räknas inte som e-faktura).

För att du ska ha möjlighet att komma igång med e-faktura, erbjuder vi våra leverantörer att via Newsecs VAN-operatör InExchange kostnadsfritt skicka e-fakturor. Läs mer på www.inexchange.se/Newsec