Hyresgäster

Neuvomme asiakkaitamme monenlaisissa kiinteistö- ja uusiutuvan energian transaktioissa yksityishenkilöstä, joka myy perheen kiinteistösalkkua, kansainväliseen eläkerahastoon, joka sijoittaa tuulipuistoon. Kollegamme ovat asiantuntijoita investointi- tai myyntiprosessin koko syklin ajan, mukaan lukien taloudellinen mallinnus, tiedonantojen toimittaminen, due diligence -tarkastuksen koordinointi, pääomarakenteeseen liittyvä neuvonta ja kaikki neuvottelut kaupan allekirjoittamiseen ja loppuun saattamiseen saakka.

Energy Transition -palvelu on vuodesta 2007 saakka ollut mukana kolmanneksessa kaikista uusiutuvan energian hankkeista Pohjoismaissa. Energy Transition -tiimi pyrkii nopeuttamaan muutosta kohti puhtaampaa yhteiskuntaa.

Capital Markets -tiimi tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille neuvontapalveluja yksittäisten kiinteistöjen ja salkkujen hankintaan tai myyntiin sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Tutustu meihin:

Simo, Head of Capital Markets