Hyresgäster

Työskentelemme kaupallisen johtamisen ja vuokrauksen parissa, olemme vastuussa asiakkaan kiinteistöportfoliosta ja voimme vaikuttaa päivittäisiin tehtäviimme suuressa määrin. Hoidamme kiinteistön vuokrasopimuksiin liittyvät tehtävät, siksi tiivis yhteistyö ja hyvät suhteet vuokralaisiin ja asiakkaisiin ovat menestyksemme avain.

Olemme vastuussa kiinteistöjen liiketoimintasuunnitelmien valmistelusta ja toteuttamisesta, kuten kehityspotentiaalista, tulovirrasta, toiminnan optimoinnista, energiahankkeista ja remonteista keskittyen asiakkaiden ja vuokralaisten tyytyväisyyteen.

Commercial Management & Leasing -tiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden sisäisten tiimien, kuten Sustainability & Technical Management -tiimin ja Project Management -tiimin kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tuottaa mahdollisimman suuri arvo asiakkaamme sijoitukselle.