Hyresgäster

I vissa av våra fastigheter finns fullständig källsortering. Hyr ni lokal i en fastighet med källsorteringer får ni särskild information om hur det fungerar. Finns det ingen möjlighet att källsortera i fastigheten, utnyttja gärna de allmänna miljöstationerna för förpackningar, glas, plast, metall, papper och kartong för att bidra till en bättre miljö. I de fastigheter där vi har avtal med Ragn-Sells tecknas dessa avtal direkt med hyresgästen för hämtning av deras avfall. Vi tar då hand om så kallat köksavfall. Information om detta får ni när ni tecknar ert lokalhyreskontrakt. Grovsopor lämnas i de flesta fall på kommunens sopstationer.