Hyresgäster

InvestorWeb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7.
Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

Newsec Analytics
Et online værktøj for investorer, der giver overblik over ejendomsdata.

MyNewsec
Et online værktøj for investorer, der xxxxxxxx.

Ejendomweb
Direkte adgang til ejendommens data og fakturagodkendelse for viceværter.

Due Diligence
Et site til brug for due diligence analyse i forbindelse med salg af ejendomme.

Datarum
Et site til brug for datarum i forbindelse med køb af ejendomme

Opweb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7. Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt Jesper Stolbjerg, CFO, på e-mail jesper.stolbjerg@newsec.dk eller på telefon 48 88 02 13