Hyresgäster

Newsecs team inom Investment Management arbetar som en lokal partner till nationella och internationella investerare. Vi hjälper dessa investerare att nå sina mål genom att dra nytta av Newsecs fullständiga tjänsteutbud. Teamet hanterar och samordnar alla aktiviteter under investeringens livscykel, från strategi och att hitta affärsmöjligheter till genomförande av affären och implementering av affärsplanen. När investeringsperioden löper ut hjälper vi kunden med försäljningen.

För varje kund sätter vi samman ett skräddarsytt team av investeringsexperter och kapitalförvaltare.