Hyresgäster

Teamet innen Kapitalforvaltning er en lokal partner for nasjonale og internasjonale investorer. Vi hjelper investorene med å nå sine mål ved dra nytte vårt fullstendige tjenestetilbud. Teamet administrerer og koordinerer alle aktiviteter gjennom investeringens livssyklus – fra strategi og avtaleinngåelse til implementering av forretningsplanen. Når investeringsperioden er over, bistår vi kunden med salg.

For hver kunde setter vi opp et skreddersydd team av investerings- og kapitalforvaltere.