Hyresgäster

Hvad er et indflytningssyn?

Indflytningssynet er en status på din lejeboligs tilstand og ses som et øjebliksbillede af boligen. Indflytningssynet afholder du som lejer sammen med driftslederen/viceværten på ejendommen.

Hvorfor afholdes der indflytningssyn?

Indflytningssyn og -rapport er et bevis på boligens stand ved indflytning. Da lejemålet skal afleveres i en tilsvarende stand, set bort fra almindelig slid og ælde, der ikke er omfattet af lejers vedligeholdespligt, når du på et tidspunkt fraflytter, er indflytningsrapporten derfor en vigtig del af den vurdering.

Hvad betyder ”14 dage til indberetning af fejl og mangler”?

Det gælder fejl og mangler, som du finder efter indflytningssynet er foretaget. Det kunne f.eks. være et løst toiletbræt, manglende rengøring af ovn m.m. Fejl og
mangler skal anmeldes inden for 14 dage fra indflytningssynet via det link, der bliver fremsendt ved synets afslutning. Vi anbefaler lejer at tage billeder af hele boligen efter indflytningssynet.

Hvorfor indberette fejl og mangler?

Det er din dokumentation for de elementer af boligens stand, som ikke er påført indflytningsrapporten – dem skal du indberette, så du ikke hæfter for dem ved fra-
flytning. Vi vil selvfølgelig udbedre eventuelle fejl og mangler hurtigst muligt. Visse fejl og mangler, der f.eks. udelukkende er kosmetiske, kan vi vælge ikke at udbedre. Disse vil du i givet fald ikke hæfte for ved fraflytning.

Hvornår får jeg mine nøgler?

Når indflytningssynet er afsluttet, vil driftlederen/viceværten udlevere nøglerne til lejemålet.

Kan jeg bestille ekstra nøgler?

Ja, det skal ske via driftslederen på ejendommen. Du vil selv skulle betale omkostningerne til ekstra nøgler.

Er der mulighed for at se lejemålet inden indflytningssyn?

Det er for det meste ikke muligt, da håndværkere ofte er i gang med at istandsætte og klargøre lejligheden. Men du er velkommen til at spørge driftslederen på ejendommen, om det kan lade sig gøre.

Findes der en plantegning med mål over lejemålet?

Nej, det har vi desværre ikke til rådighed.

Kan jeg bruge kælderrummet, inden jeg flytter ind?

Nej, du har først råderet over lejemålet – herunder kælderen – efter indflytningssynet.

Del artikel