Hyresgäster

Enligt ert hyresavtal ska hyran betalas i förskott och vara Newsec tillhanda senast den sista vardagen i föregående månad. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas ärendet vidare för påminnelse/inkasso. Om du saknar din hyresavi, kontakta genast förvaltningen. Det är viktigt att du alltid betalar hyran i tid, annars riskerar du att mista ditt kontrakt. Sena hyresinbetalningar kan även påverka era möjligheter att söka ny bostad i framtiden.