Hyresgäster

I vissa speciella fall har ni rätt att hyra ut er lägenhet i andra hand. Det kan vara att ni ska arbeta eller studera på annan ort eller om ni vill pröva att sammanbo med någon. För att få hyra ut er lägenhet i andrahand behöver ni förvaltningens tillstånd. Att hyra ut sin lägenhet utan godkännande bryter mot hyreslagen. Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad och Ni är fortfarande ansvarig för lägenheten, eventuella störningar samt hyresbetalningen. Personen som hyr i andra hand har inte rätt att överta hyreskontraktet.