Hyresgäster

Som hyresgäst är det ytterst viktigt att ni tecknar en hemförsäkring. Försäkringen ersätter era ägodelar vid eventuell vattenskada, brand i lägenheten, inbrott, stöld och skadegörelse. Har man ingen hemförsäkring, är det svårt att få ersättning om olyckan skulle vara framme.

Om en brand skulle uppstå i lägenheten som ni själva vållat kan ni bli skyldiga att betala hyresvärden för de kostnader som uppstår. Oftast uppgår dessa kostnader till över 100 000 kronor.

Det mest vanliga vid bränder sker i anslutning till kök. Tänk därför på att vara extra varsam vid matlagning och att alltid stänga av köksmaskinerna efter användning. Ta gärna en extra koll innan ni lämnar er lägenhet för att säkerställa att ingen brandrisk finns.