Hyresgäster

Kommer der vand hele vejen rundt om øen?

Måske. Det er ikke sikkert på nuværende tidspunkt.

Kan vi få en vinduespudserordning?

Nej desværre ikke.

Kommer der flere butikker til øen?

Ja.

Er de sorte bjælker på altanen bærende/er de til at kravle nedad i tilfælde af brand?

De er kun til pynt.

Har måltidskassen, nemlig, Dao, Bring ect. nøgler til opgangene?

Ja.

Hvorfor virker emhætten ikke?

Emhætten virker, motoren sidder på taget så den larmer ikke.

Er vores parkering registreret på nummerplade?

Det er med kort. Vi registrerer dem med navn, adresse og tlf. nr.

Kommer der en anden affaldsordning?

Ja, vi får en sorteringscentral.

Kan I hjælpe hvis jeg låser mig ude?

Nej, der findes ikke hovednøgler længere.

Må vi bore i væggene?

Ja, men du skal være opmærksom på, at der er trukket ledninger lodret over og under alle kontakter og stik.

Tilmelder I os Stofa?

Nej, vi har intet med det at gøre.

Må vi selv istandsætte ved fraflytning?

Ja, men du skal være opmærksom på, at det skal gøres i håndværksmæssig god stand, ellers bliver det afvist ved fraflytningssynet.

Parkeringsmuligheder på Havneholmen?

I år 2021 ser priserne for parkering således ud:

  • Flydende p-plads: 808 kr. pr. mdr.
  • Fast p-plads: 1.210 kr. pr. mdr.

Med en flydende plads har du tilladelse til at parkere på en vilkårlig plads i p-kælderen, som ikke er en fast p-plads. Med en fast plads, har du parkeringstilladelse på den samme, faste plads med tilknyttet skilt i forruden.

Man kan kun leje en p-plads, hvis man er beboer af Thit Jensens Gade 2-34, 8000 Aarhus C og har indgået en lejekontrakt med Newsec.

Parkering til el-biler:
Hvis du har en bil der skal kunne lades op, kan der kun lejes en fast p-plads. Der er en bi-måler til hver p-plads med strømudtag. Der bliver aflæst 1 gang om året og også ved fraflytning. NRGi er udbyderen af el til p-pladserne i p-kælderen. Yderligere oplysninger om kWh priser mv. skal ske til NRGi

Bestilling af p-plads skal ske til Boligudlejning på boligudlejningvest@newsec.dk. I mailen skal oplyses:

  • Fulde adresse
  • Opstartsdato (pladsen kan tidligst lejes 14 dage før d. 1. eller 15. i en måned)
  • Om det er en fast- eller flydende p-plads der ønskes og om det skal være en plads til el bil eller ej (elbil kan kun leje fast parkering).

Må man selv finde en lejer af din opsagte lejlighed?

Ja, man må gerne finde en lejer til sit opsagte lejemål. Skriv gerne til vores boligkonsulent, Stina på SSR@newsec.dk for yderligere informationer om husleje, kvm mv.

Hvis jeg lejer et værelse af nogen, som har indgået en lejekontrakt med Newsec, kan jeg så overtage lejligheden, hvis de opsiger lejemålet?

Ja, du kan godt overtage det opsagte lejemål. Skriv det blot som et ønske sammen med opsigelsen og vi udarbejder en ny lejekontrakt. Der gøres opmærksom på, at du som ny lejer stadig skal fraflytte lejemålet i istandsættelsesperioden.

Jeg ønsker, at opsige mit lejemål?

Du skal udfylde denne formular: www.newsec.dk/selvbetjening/bolig/opsig-lejemal

Jeg ønsker, at opsige mit værelse?

Hvis du ønsker, at opsige et værelse i lejemålet, skal dette aftales individuelt mellem dig og de resterende lejere. Derefter skal der sendes en mail til SBN@newsec.dk med følgende information:

  • Kundenummer 1-33611-XX-XX
  • Adresse
  • Pr. hvilken dato du fraflytter værelset

Derefter vil der blive tilsendt en allonge til jer alle sammen, som skal underskrives. Når vi har modtaget den retur underskrevet er vedkommende udtrådt af lejekontrakten. Depositum og istandsættelse af værelse, skal I selv klare, dette er udlejer uvedkommende.

Jeg har lejet en parkeringsplads. Hvordan får jeg mit p-kort?

Du skal henvende dig på driftskontoret, som er på ejendommen. De vil herefter udlevere et p-kort.