Hyresgäster

Inom Hållbarhet & teknisk förvaltning på Newsec hanterar vi många olika uppgifter, som förebyggande underhåll av fastigheterna, operativ rådgivning, genomgång av energiförbrukning och optimering, uppföljning av fastighetsbudgeten samt nära samarbete och kommunikation med kunder, hyresgäster och leverantörer i de fastigheter vi ansvarar för. Genom ett proaktivt och serviceinriktat arbetssätt ser vi till att våra kunders fastigheter fungerar som de ska och skapar en bra upplevelse för besökare och hyresgäster. Vi energioptimerar byggnader med fokus på hållbara fastighetslösningar, i nära samarbete med våra kunder, för att utveckla deras tillgångar i linje med nuvarande och framtida behov och krav.

Träffa några av våra kollegor:

Kenneth, Operations Manager

Birger, Property caretaker

Jan-Egil, Technical Property Manager