Hyresgäster

Der kan også komme gebyrer ud over huslejen. Det kan være, hvis du f.eks. ønsker at betale via indbetalingskort, får tilsendt ekstra p-kort, ved genfremsendelse af din lejekontrakt, ændring af navne på lejekontrakten eller manglende tilmelding til elforsyning, hvor Newsec skal opkræve og viderefakturere beløbet efterfølgende.

Del artikel