Hyresgäster

Det skal fremgå af foreningens vedtægter, at det er tilladt at fremleje. Fremleje er, når en andelshaver lejer sin andelsbolig ud i en begrænset periode til en person uden for foreningen.

Du skal ikke have tilladelse til at fremleje et eller flere værelser i boligen. Du skal dog være opmærksom på, at det samlede antal personer, der bor i boligen, ikke må overstige antallet af beboelsesrum. Bestyrelsen kan kun modsætte sig fremlejeforholdet, hvis dette ikke overholdes.

Del artikel