Hyresgäster

Etter hvert som Newsec ekspanderer i størrelse, forretningsområder og markeder, er forretningsutvikling og innovasjon nøkkelen til å sikre at vi vokser på riktig måte. Vi ønsker å forme fremtiden, skape nye løsninger som hjelper oss å jobbe smartere og gir kundene våre tilgang til bedre plattformer og systemer. Vårt team innen forretningsutvikling jobber med markedskartlegging, prosjektbegrunnelser, fusjoner og oppkjøp, i tillegg til endringsledelse på enten felles nivå, på lokale markeder eller innenfor et spesifikt forretningsområde. Forretningsutvikling jobber også med Newsecs digitale plattformer, forretningsløsninger, automatisering, kunstig intelligens og maskinlæring.