Hyresgäster

Formandsassistance

Overlad det tidskrævende bestyrelsesarbejde til os

Beboernes travle hverdag stemmer ikke altid overens med bestyrelsesarbejdet i ejer- og andels- boligforeninger.

Derfor tilbyder Newsec nu Formandsassistance, hvor jeres formandsassistent varetager de daglige bestyrelsesopgaver. Bestyrelsensarbejdebegrænser sig til at deltage i fire til seks årlige møder.

Formandsassistenten klarer alt andet indenfor de grænser, I udstikker. Det er jer, der træffer des tore beslutninger.

Det komplekse bliver enkelt og overskueligt

Komplekst papirarbejde og stigende myndighedskrav stiller store krav til bestyrelsesmedlemmernes tid og kan afskrække nye bestyrelsesmedlemmer. Newsec har stor erfaring med drift af ejendomme og kender alle de faldgrupper, man som privatperson nemt kan overse.

Newsecs formandsassistenter optimerer og effektiviserer driften i jeres ejendom samtidig med, at de rådgiver bestyrelsen. På den måde kan bestyrelsen koncentrere sig om udviklingen af ejendommen og gennemføre de gode idéer.

Akut hjælp til akutteproblemer

Et sprængt vandrør, strømsvigt eller manglende varme kan være nogle af de akutte tekniske problemer, man kan stå med i en forening. Med Formandsassistance kan jeres forening altid få hjælp.

I dagtimerne står foreningens vicevært og formandsassistent til rådighed.

Uden for normal arbejdstid træder Newsecs Tele- Falckordningikraft.

Formandsassistance

 • Mere tid i hverdagen, uden det går ud over kvaliteten af bestyrelsens arbejde
 • Effektiv drift af ejendommen
 • Kontakt til myndigheder
 • Afrapportering til bestyrelsen
 • Korrespondance med beboerne
 • Materiale til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 • Referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 • Indhentning af tilbud ved for eksempel byggesager
 • Rådgivning
 • Input til budget
 • Akut Tele- Falckordning.

Del artikkel