Hyresgäster

Innen ESG og Teknisk forvaltning tar vi for oss et bredt spekter av oppgaver, fra forebyggende vedlikehold av eiendommene, driftsrådgivning, energioppfølging og -optimalisering og oppfølging av eiendommens budsjett. I tillegg har vi har vi et tett samarbeid med kunder, leietakere og leverandører på eiendommene vi forvalter. Ved å være proaktive og serviceinnstilt, sikrer vi at kundens eiendommer fungerer som de skal, og skaper en bra opplevelse for besøkende og leietakere. I Newsec jobber vi med energioptimalisering av bygg, og har fokus på bærekraftige løsninger. Vi samarbeider tett med våre kunder for å utvikle deres eiendeler i tråd med nåværende og fremtidige behov og krav.

Møt noen av våre medarbeidere:

Kenneth, Operations Manager

Birger, Property caretaker

Jan-Egil, Technical Property Manager