Hyresgäster

Som lokalhyresgäst bekostar och tecknar ni ert eget elabonnemang. Ni bekostar även den elförbrukning för de ljuskyltar som ert företag har på fastighetens fasad. Elförbrukningen för lokalhyresgästens skyltar debiteras antingen på hyresgästens eget abonnemang eller via ett tillägg på lokalhyran.