Hyresgäster

Inom ekonomisk förvaltning arbetar specialister på fastighetsredovisning för att säkerställa att våra kunders fastighetsportföljer förvaltas på ett effektivt och korrekt sätt. Vi är specialistkonsulter med lång erfarenhet av redovisning, finans, rapportering och analys, som arbetar både självständigt och i grupp för att ständigt förbättra våra arbetssätt och tjänster. Vi hanterar daglig redovisning och hyresadministration och tar fram månads- och kvartalsrapporter, budgetar och analyser, liksom koncernredovisning och lagstadgade redovisningsdokument. Vårt mål är att göra det möjligt för våra kunder att fatta korrekta och välinformerade affärsbeslut. Våra team arbetar nära kunden och är vana att hantera många och komplexa intressen, inklusive rådgivare, revisorer och den kanske viktigaste av dem alla – hyresgästerna.

Träffa några av våra kollegor:

Vibeche, Department Leader Financial Management

Pekka, Senior Financial Specialist