Hyresgäster

Newsec rådgiver kunder i en lang række transaktioner inden for fast ejendom og vedvarende energi – fra en privatperson, der sælger en familieportefølje af fast ejendom, til en international pensionsfond, der investerer i en vindmøllepark. Vores kolleger er eksperter i hele investerings- eller salgsprocessen, herunder udarbejdelse af finansielle modeller, notater, koordinering af due diligence, rådgivning om kapitalstruktur og alle forhandlinger frem til underskrivelse og afslutning af en transaktion.

Vores Energy Transition-team har siden 2007 været involveret i en tredjedel af alle projekter vedrørende vedvarende energi i Norden. Energy Transition-teamet arbejder for at fremskynde omstillingen til et renere miljø.

Capital Markets tilbyder rådgivning til ejendomsejere og investorer i forbindelse med opkøb eller frasalg af individuelle ejendomme og porteføljer både på et lokalt og et internationalt marked.

Mød vores kolleger:

Simo, Head of Capital Markets in Finland