Hyresgäster

I Financial Management arbejder vores medarbejdere med at sikre, at vores kunders ejendomsporteføljer forvaltes effektivt og i overensstemmelse med reglerne.

I Financial Management arbejder vores medarbejdere på at sikre, at vores kunders ejendomsporteføljer forvaltes effektivt og i overensstemmelse med reglerne. Vi er specialiserede konsulenter med stor erfaring inden for regnskab, økonomi, rapportering og analyse, som arbejder både selvstændigt og i teams for løbende at forbedre vores arbejdsmetoder og ydelser.Vi varetager den daglige bogføring og huslejeadministration samt udarbejder måneds- og kvartalsrapporter, budgetter og analyser samt koncernkonsolidering og lovpligtige rapporter.Vores mål er at gøre vores kunder i stand til at træffe præcise og velinformerede forretningsmæssige beslutninger.Vores teams arbejder desuden tæt sammen med vores kunder og er vant til at håndtere mange og komplekse interessentrelationer, herunder rådgivere, revisorer og måske den vigtigste af dem – alle lejerne.

Meet our people:

Vibeche, Department Leader Financial Management

Pekka, Senior Financial Specialist