Hyresgäster

Ejendomsbranchen står over for en omstilling i retning af at blive mere energieffektiv, omkostningseffektiv og kunne tilbyde nye services til sine lejere. En vigtig forudsætning for dette er, at ejendomsselskaberne bliver mere dataorienterede, så de kan basere deres arbejde på viden og dermed træffe bedre beslutninger. Hos Newsec hjælper vi vores kunder med at implementere en digital omstilling for både organisationen, muliggøre digitale værktøjer til arbejdet med deres ejendomme og tilbyde systemløsninger og sensorer, der sikrer en digitalt forbundet bygning.