Hyresgäster

Fastighetsbranschen står inför en omställning för att göra den mer energi- och kostnadseffektiv och samtidigt möjliggöra nya typer av tjänster för hyresgästerna. En förutsättning för omställningen är att fastighetsägare mer datadrivna, så att de kan samla data och insikter för att kunna fatta väl underbyggda beslut. På Newsec hjälper vi våra kunder att genomföra digital omställning av sina organisationer, möjliggöra för digitala verktyg i fastigheterna och erbjuder systemlösningar och sensorer för att skapa uppkopplade och digitala byggnader.