Hyresgäster

Som lejer skal du betale et depositum forud for indflytningen i lejemålet. Som udgangspunkt består et depositum af, hvad der svarer til tre måneders leje, men tjek altid din kontrakt, da antallet af måneder kan variere. Depositum er et beløb, som du som lejer betaler til udlejer, så udlejer har penge til at sætte lejemålet i den aftalte stand, når du flytter ud. Såfremt det ikke er nødvendigt at bruge hele depositummet til istandsættelse, får du det resterende beløb udbetalt efter fraflytning.

I nogle lejemål skal man som lejer, ud over sit depositum, også betale forudbetalt husleje ved indflytning. De fleste betaler en eller tre måneders forudbetalt husleje, men tjek din kontrakt, da antal af måneder kan variere. Forudbetalt husleje står til sikkerhed for, at udlejer får betaling af husleje i opsigelsesperioden, når du har opsagt lejemålet. Du kan derfor benytte den forudbetalte husleje, når du har opsagt lejligheden til at betale for huslejen i den eller de sidste måneder af lejeperioden, hvis du ønsker dette. Vær opmærksom på, at den forudbetalte husleje ikke inkluderer acontobetalinger. Derfor skal der betales for forbrug som f.eks. aconto vand og varme i hele opsigelsesperioden.

Regulering af depositum og forudbetalt leje

Når din årlige husleje bliver reguleret, vil dit depositum og din forudbetalte leje også blive reguleret, hvis det er aftalt i din lejekontrakt, at dit depositum skal være svarende til 6 måneder.

Regulering af depositum og forudbetalt leje

Når din årlige husleje bliver reguleret, vil dit depositum og din forudbetalte leje også blive reguleret, hvis det er aftalt i din lejekontrakt, at dit depositum skal være svarende til 6 måneder.

Det betyder, at hvis du ved indflytning har indbetalt for eksempel, hvad der svarer til 3 måneders leje i depositum, så vil du blive opkrævet regulering af depositum med det samme beløb, som din leje er steget pr. måned gange 3 måneder, således at dit depositum efter reguleringen stadig svarer til 3 måneders leje.

Reguleringen af depositummet vil fremgå på din opkrævning som ”Reg. depositum”.

Ovenstående er også gældende, hvis du ved indflytning f.eks. har indbetalt, hvad der svarer til 1 måneds leje i forudbetalt leje – så vil du blive opkrævet regulering af forudbetalt leje med det samme beløb som din leje er steget pr. måned. Således vil din forudbetalte leje efter reguleringen stadig svare til 1 måneds leje.

Reguleringen af den forudbetalte leje vil fremgå på din opkrævning som ”Reg. forudbetalt leje”.

Del artikel