Hyresgäster

Lad de demokratiske beslutningsprocesser i foreningen blive nemmere for både bestyrelse og medlemmer.

I kender det måske. Generalforsamlingen er gået i gang, men det står hurtigt klart, at der ikke er nok fremmødte til at stemme vedtægtsændringerne igennem. Det manglende fremmøde er ikke kun en udfordring i jeres forening.

Newsec oplever, at færre medlemmer har tid til at engagere sig i foreningens liv og i de demokratiske beslutningsprocesser. Det gør det svært at træffe de nødvendige beslutninger og dermed sikre en ordentlig drift og udvikling i foreningen.

Uafhængig af tid og sted

Med Den Digitale Generalforsamling bliver medlemmerne løsrevet fra kravet om at være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, når der er generalforsamling. Man kan stemme online eller via vores app og på den måde være to steder på samme tid.

”Håbet er, at det kan få flere til at stemme. Samtidig gør vi det også muligt for bestyrelsen at forberede sig til generalforsamlingen uden at mødes fysisk. Det vil forhåbentlig være medvirkende til, at flere engagerer sig i bestyrelsesarbejdet,” siger Puk Rasmussen, salgsansvarlig for foreningsejendomme i Newsec.

Brugervenligt og intuitivt

I mange foreninger bor ældre mennesker, som hverken ejer en computer eller smartphone. Mange er derfor også glade for den ”klassiske” generalforsamling.

”Det er helt afgørende for os, at Den Digitale Generalforsamling er brugervenlig, enkel og intuitiv, så alle kan være med, ligesom det også er muligt at lade sig repræsentere ved fuldmagt, hvis man ikke selv er digitalt indstillet. Jeg ved, at det langtfra er alle foreninger, der ønsker at være fuldt digitale, og jeg forventer således også, at nogen fortsat vil afholde fysiske generalforsamlinger. Jeg vil dog opfordre foreningerne til at være åbne og eventuelt give det en chance,” siger Puk Rasmussen.

Del artikel