Hyresgäster

På Newsec har vi kompetenta internationella team inom Data Analytics & Tech Innovation specialiserade inom områden som Integration Lifecycle, BI & Analytics och Application Management, som digitaliserar våra arbetssätt, utvecklar avancerade rapporteringsverktyg samt utvecklar digitala lösningar för våra kunder. Genom nära samarbete med våra affärsfunktioner kombinerar vi människor och teknik i vårt sätt att arbeta. Det gör att vi kan leverera moderna digitala lösningar för att möta våra kunders & affärsbehov samt sätta Newsec på kartan som ledande inom digitalisering av fastighetsbranschen.

Träffa några av våra kollegor:

Nilesh, Solution Specialist