Hyresgäster

Av brand- och säkerhetsskäl får cyklar, barnvagnar, entrémattor och andra lösa föremål inte placeras eller förvaras i trapphus och entréer. Inom fastigheten finns oftast speciella utrymmen avsedda för uppställning av cyklar och barnvagnar. Kontakta förvaltningen så berättar vi mer om vad som gäller där ni bor.