Hyresgäster

Om vi mottar en faktura med felaktiga uppgifter kommer den att returneras. Då behöver du som leverantör skicka in en kreditfaktura samt en ny faktura som innehåller de rätta uppgifterna.

Våra krav för fakturor utgår från de riktlinjer som fastställs enligt mervärdesskattelagen och bokföringslagen.

Observerera Skatteverkets nya regler om köparens adress. Läs mer här

 • Datum för fakturans utfärdande
 • Ett unikt löpnummer för varje faktura
 • Säljarens organisations- och momsregistreringsnummer
 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen är skattskyldig för köpet (s.k. omvänd skattskyldighet)
 • Säljarens namn och adress
 • Köparens namn och adress
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Det datumvarorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • Den eller de momssatser som tillämpats
 • Den moms som ska betalas
 • Rätt faktureringsadress
 • Referens, vilket är fastighetsnummer/-kod
 • Annan referens, som projektnummer eller avtalsnummer anges i annat referensfält