Hyresgäster

Kan vi få en vinduespudserordning?

Der er ikke nogen ordning for privat vinduespudsning, men vinduer udvendigt på ejendommen, som beboere ikke selv kan pudse, pudses efter behov, 1 – 2 gange årligt.

Hvorfor virker emhætten ikke?

Emhætten virker, og da det er et lavenergihus suger den det den skal. Enheden har ikke egen motor, men styres via ejendommens centrale anlæg.

Kommer der en anden affaldsordning?

Affaldsordningen ændres løbende fra kommunen, for at optimere genbrugsmulighederne.

Kan I hjælpe hvis jeg låser mig ude?

Hvis du har låst dig ude af din lejlighed skal du kontakte en låsesmed selv. Låsesmeden vil bore låsecylinderen ud og sætte en midlertidig cylinder i. Efterfølgende skal du kontakte driftslederen, for at få sat en original cylinder i igen. Dette er en udgift du selv skal afholde.

Må vi bore i væggene?

For at hænge billeder, lamper, fjernsyn og lignende op, må du gerne bore i væggene. Brug altid rawplugs og husk at tunge ting kræver større rawplugs.

Huller efter rawplugs lukkes af maleren ved fraflytning, i forbindelse med maling af vægge og lofter.

Huller i vinduesrammer fra gardiner lukkes ligeledes ved fraflytning.

Tilmelder I os internet?

Nej, du skal selv tilmelde dig internet. Vi har ikke noget fælles internet på ejendommen. Du kan få internet gennem telefonstikket eller gennem tv-stikket. Tv-signal kommer fra YouSee, og det vil være oplagt at kontakte dem først for et tilbud.

Ved fraflytning skal du huske din router, da den formentlig skal returneres til udbyderen.

Må vi selv istandsætte ved fraflytning?

Ja, men det skal gøres fagmæssigt korrekt og udføres med de rigtige materialer. Bliver det ikke det, skal det laves om af ejendommens håndværkere, og i værste fald kan det blive dyrere.

Parkeringsmuligheder på Bygmesterhaven?

Vi har 8 p-pladser vi selv disponerer over. Disse 8 pladser må du kun bruge, hvis du har en p-tilladelse fra driftslederen.

Kontakt driftlederen, hvis du ønsker en tilladelse og husk, at du skal bruge en kopi af registreringsattesten, for at dokumentere at bilen hører til adressen.

Derudover kan du parkere på vejene omkring ejendommen - her skal du have p-tilladelse fra kommunen.

Må man selv finde en lejer af din opsagte lejlighed?

Kontakt administratoren for dette.

Hvis jeg lejer et værelse af nogen, som har indgået en lejekontrakt med Newsec, kan jeg så overtage lejligheden, hvis de opsiger lejemålet?

Kontakt administratoren for dette.

Jeg ønsker, at opsige mit lejemål?

Du har 3 måneders opsigelse. Du skal opsige lejemålet skriftligt senest den sidste dag i måneden til administratoren enten på mail eller brev. Hvis du ønsker lejemålet udlejet før, skal du kontakte administratoren, der vil orientere dig om arbejdsgangen.

Hvad koster det at leje fællesrummet?

Fællesrummet koster 2500,- i leje for en weekend. Det lejes kun ud i weekender, og ikke nytårsaften. Det kan ikke lejes i hverdage, og lejen er den samme uanset om det er til fest, børnefødselsdage eller andet.

Rummet skal afleveres i samme stand som det overtages. Festen skal være afsluttet senest kl 01.00 om natten, hvor lyset automatisk slukker. Hvis i larmer for meget i fællesrummet, slukker lyset kortvarigt. Dette er af hensyn til de beboere der bor lige over rummet.

Hvordan booker jeg fælles rummet?

Fællesrummet bookes hos driftslederen, som og uddeler nøglen.

Hvordan kan jeg åbne bommene til gården?

Når du flytter ind eller ud, kan du få oprettet dit telefonnummer i systemet, således at du selv kan åbne bommene.

Det fungerer således at du ringer til et telefonnummer, du får af driftslederen, hvorefter bommene låser op. Herfter kan du åbne bommene. Husk at lukke bommene efter brug.
Du skal stå ved bommene når du ringer, da du har 20 sekunder til at åbne. Det er vigtigt at du ringer fra den telefon der er oprettet i systemet. Du kan ringe så ofte du vil, men du vil efter nogle uger ryge ud af systemet igen.

Hvis du skal have store møbler leveret eller hentet, skal du ringe til driftslederen, som vil ”ringe til bommene”. Kan du ikke få kontakt til driftslederen, kan du prøve at kontakte formand for beboerrepræsentation, på tlf……… eller på adressen Bygmestervej 37 stuen.

Hvis du ikke kan få kontakt til ovenstående, kan du desværre ikke få bommene åbnet.

Ordningen gælder de 2 bomme på hver side af græsplænen. Bommene mellem husene ved Bissidervej er ikke låst og kan skubbes op.

Hvad gør jeg hvis jeg får vandskade eller lignende i lejemålet?

Du skal kontakte driftslederen, hvis du har vandskade i lejemålet. Hvis du ikke kan få fat i driftslederen, skal du kontakte Newsec på 45 26 01 02.
Uden for vores åbningstid vil du blive viderestillet til Falck, der vil sende relevante håndværkere.

Du kan selv lukke for vandet i lejemålet på stophanerne i teknik skabet. (den lille dør inde i klædeskabet i soveværelset.) Hanerne kan være stramme, brug evt. værktøj og luk gerne alle haner for at stoppe vandskade.

Hvad gør jeg hvis jeg har haft indbrud?

Hvis du har haft indbrud, skal du kontakte driftslederen, der vil igangsætte det nødvendige.
Han vil også kunne gennemse videooptagelser af indgangspartier.

Er der videoovervågning i kældrene?

Nej, der er kun videoovervågning i indgangspartier og kældernedgange.

Hvor sidder elmåleren?

Elmåleren sidder i de grå skabe i kælderen, adressen står ud for de enkelte målere.
Alle målere er fjernaflæst af el-udbyderen, og de trækker selv aflæsninger til brug for afregning, samt ved ind- og udflytning.

Du skal selv til- og afmelde dig el ved ind- og udflytning. Driftslederen kan, som regel, tilmelde dig ved indflytning.

Er der målere på varme og vand?

Ja, målerne til varme og vand sidder i teknik skabet (det lille rum inde i klædeskabet i soveværelset), og er fjernaflæst af forsyningsselskab.