Hyresgäster

På tværs af vores markeder og forretningsområder har vi kolleger med indgående specialistviden, som hver dag supporterer og muliggør, at resten af vores forretning kan fungere.Disse forretningsunderstøttende funktioner udvikler løsninger til vores kunder, sikrer rettidig rapportering, identificerer muligheder for at forbedre og skabe vækst, yder professionel rådgivning, sikrer, at vi overholder lovgivningen, samarbejder med ledere og kolleger om at styrke og udvikle vores kultur og organisation, kommunikerer med vores kunder og meget mere. Eksempler på disse funktioner er business controlling, regnskab, Legal & Compliance, Sustainability, HR samt Marketing & Kommunikation.

Mød vores kolleger:

Ann, Controller

Daniela, Group Sustainability Director