Hyresgäster

Når man skal sælge sin andelsbolig, skal den samlede værdi af boligen opgøres. Denne består af andelsværdien, og hertil kan man lægge værdien af de forbedringer, der er udført i boligen samt evt. løsøre, køber overtager. En vurdering af din andelsbolig beskriver derfor boligens generelle stand, værdien af forbedringer, tilpasset inventar og løsøre i overensstemmelse med praksis for vurderinger, andelsboliglovens bestemmelser, ABF’s retningslinjer samt vurderingspersonens vurdering og skøn.

Er der i jeres forening vedtaget særlige krav til vurderingen, tager vi naturligvis hensyn til disse.

I Newsec bestræber vi os på at tilknytte den samme vurderingsperson jeres forening, sådan at vedkommende kender og forstår netop jeres ejendom og for at sikre en konsekvent og grundig udførelse af vurderingerne.

Vores pris på vurderingen er fast uanset antallet af forbedringer, løsøre og mangler. Der kommer derfor ingen administrative gebyrer eller ekstra tillæg for eks. kørsel og parkering.

Andelshaver:

Vil du som andelshaver bestille en vurderingsrapport, så send os en mail på vurdering@newsec.dk, og du vil blive kontaktet for at aftale tid for vurderingen.

Det er ikke et krav, at din forening administreres af Newsec, vi udfører nemlig også vurderinger for foreninger, der ikke administreres hos os.

Vi bestræber os på at besvare henvendelser og aftale dato for vurderingen inden for 24 timer. Vurderingsrapporten fremsendes til andelshaver, bestyrelse og administrator inden for 3-5 hverdage efter vurderingen er foretaget, under forudsætning for at al dokumentation fra andelshaver foreligger. Hastebehandling kan bestilles mod gebyr.

Andelsboligforeninger:

Er jeres forening interesseret i en aftale om udførelse af andelsboligvurderinger ved kommende salg i jeres forening så send os en mail på vurdering@newsec.dk, og I vil blive kontaktet for at tale nærmere om jeres behov, og om hvordan vi kan tilpasse vores service til netop jeres ejendom. Det er ikke et krav, at foreningen administreres af Newsec, vi udfører nemlig også vurderinger for foreninger, der ikke administreres hos os.

Del artikel