Hyresgäster

Allteftersom Newsec expanderar i personalstyrka, affärsområden och marknader, är affärsutveckling och innovation nyckeln till att säkerställa att vi växer på rätt sätt. Vi vill forma framtiden, skapa nya lösningar som hjälper oss att arbeta smartare och ge våra kunder tillgång till bättre plattformar och system. Affärsutvecklingsfunktionen arbetar med marknadskartläggning, business cases, fusioner och förvärv samt förändringsledning på antingen en gemensam nivå, på lokala marknader eller inom ett specifikt affärsområde. Funktionen arbetar också med Newsecs digitala plattformar, affärslösningar, automatisering, artificiell intelligens och maskininlärning.